ÚLTIMA HORA La Guardia Civil registra varias sedes de la Generalitat por el 1-O