Domingo, 24.06.2018 - 12:50 h
Partit dels Socialistes de Catalunya