Domingo, 08.12.2019 - 02:12 h
Partit dels Socialistes de Catalunya